Đang Thực Hiện

7034 Flash bug fix no click twice

We have to click twice on our flash links for them to show up . We are looking for a fix.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: bug fix, click links, flash links, flash bug, fix flash bug

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) omohoma, Mexico

ID dự án: #1757905