Đóng

128378 Flash Header

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

We require a flash header for a company who sell fast acting industrial doors. The flash animation will show the doors in a factory environment and some pedestrians/fork trucks going through, thus indicating the benefits of the high speed doors.

Additionally we would like the animation to zoom in on parts of the door and show some of the features up-close.

Please review the companies website at [url removed, login to view] to see the products and videos of the doors, this will give an idea on what will be required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online