Đang Thực Hiện

163631 Flash Map Again

I need for someone to continue working on a flash map, I have already designed. It consist of adding popups to buttons, and adding information.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: map i, flash map flash, map buttons, flash map

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1909822

Đã trao cho:

jsddesign

Hi Jerad, lets go, thanks!

$70 USD trong 0 ngày
(178 Đánh Giá)
6.9