Đang Thực Hiện

160733 Flash Music Player Skin

Flash music player skin needs to be skinned to already built flash, music player. Need to know action script (to customized a few buttons,) and photoshop (to import skin to flash.) Urgent!!!

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: Music Player, flash player action, urgent import, player music, flash player skin script, photoshop script action, skinned flash player, photoshop player skin, flash music player photoshop, player photoshop, skin flash, player skin photoshop, photoshop action script, music player action script, flash script player, flash player script skin, action script flash player, script photoshop action, skin photoshop, music player flash, player script, script music, script player flash, customized flash player, flash music

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Buffalo, Canada

Mã Dự Án: #1906922

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

brookesl

Please check pmb. Thanks

$75 USD trong 0 ngày
(257 Đánh Giá)
6.8