Đã hoàn thành

328840 Flash Site From Template

Create flash site from existing template. Small, 5 page site with preloader.

- Integrate completed PSD files into fla/swf.

- Eliminate Sound File

- Post to Server

- Troubleshoot

PMB for link to template example.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: site flash template, c template example, swf preloader, flash link swf swf, psd example preloader, flash link swf, flash site fla files, small fla files, preloader swf, psd swf template, preloader swf files, psd files flash template, create fla swf, link flash swf swf, example fla swf, link swf swf flash, template flash psd, fla template, template flash fla, template fla

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Salinas, United States

ID dự án: #2074648

Được trao cho:

kagistudio

can do it

$119 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0