Đã hoàn thành

134695 Flash website for Vivek

Hi Vivek

Work on the new site as discussed.

Thanks

Tim

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: vivek, snapper73

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Worcester Park, United Kingdom

ID dự án: #1880867

Được trao cho:

vivekvenu

Hi Tim, Thanks for the project. With Regards, Vivek

$200 USD trong 5 ngày
(115 Đánh Giá)
5.2