Đang Thực Hiện

129311 Flashanimation

Make red smile in this image into a flash with the smile very subtly animated and looping. The animation must be subtle, almost unnoticable

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: smile, subtle flash, flash animation red, flash image subtle, flash subtle animation, subtle animation, subtle flash animation, looping flash, red flash animation

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Saint Petersburg, United States

Mã Dự Án: #1875479

Đã trao cho:

getcyberworks

lets do it..

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0