Đang Thực Hiện

144451 Help with video player

i have couple errors in my video player needs fixing i have the fli but can't get it working

demo is here

[url removed, login to view]

u can see the error report stays on also would like a full screen button added

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: get vids, flash player screen, video player, screen video player, couple video, video couple, video full screen, flash player button, php flash video, php flash player demo, net video player, demo flash player php, net player, player button, video player net, flash video demo, player working, vids, video player php, video button, flash php errors, flash full screen video button, php video player, player index, full screen flash player

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) milwaukee, United States

ID dự án: #1890627

Được trao cho:

sixMedia

let me do it for you :-)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0