Đã hoàn thành

125759 Last revisions to flash site

Need to revise this site:

[url removed, login to view]

to reflect the functionality in this example:

[url removed, login to view]

for the four media sections of the flash site.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: http scriptlance com, revisions, flash site revisions, netprofy, flash site

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1871926

Được trao cho:

netprofy

hi, as agreed. Thanks.

$100 USD trong 2 ngày
(220 Đánh Giá)
7.8