Đã hoàn thành

154597 need flash banner

we are looking for 2 flash banners for internet ad.... the banner size is 468x60. will give u the logo and content. Please email me price quote for the project or the charge for each banner. thanks for help!

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: u need logo, grace9464, need flash project, price quote flash, need flash logo, project flash banner, looking flash banner, need logo banner, quote flash project, internet banner, flash logo banners, flash internet, flash ad banners, content banner, charge flash banners, banner size, banner ad project, banner ad logo, banner ad flash, banners flash 468x60, flash 468x60, internet banners flash, 468x60 flash banners, logo 468x60, flash banner logo

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1900781

Đã trao cho:

smartwebbyeu

Plz chk PMB

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0