Đã hoàn thành

162601 simple flash

Need flash motion of car moving across a city skyline.

also, logo is a "script" type font and would like some animation for that.

Homepage will look like:

[url removed, login to view]

Source:

[url removed, login to view] [url removed, login to view]

For motion of car accross a city you will need these images:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

FOr logo use this source:

[url removed, login to view] [url removed, login to view]

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: simple for logo, limo logo, city skyline animation, moving car, simple flash animation images, simple car script, simple city, psd car logo, motion flash font, car psd logo, logo animation homepage, flash script font, flash moving car, motion logo animation, simple logo animation flash, skyline car, logo simple font, logo car psd, script psd flash, logo limo, skyline animation, flash logo source, simple script logo, flash city, homepage flash

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

Mã Dự Án: #1908791

Đã trao cho:

intelligencei

Please check PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(118 Đánh Giá)
7.7