Đang Thực Hiện

144147 Simple flashjob for e8en!

Change Win-Trade to Win Trade on 4 places in text.

Also replace Á to A under "Målsättning" in the swedish part.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: simple swedish text, simple text replace, flashjob

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Stockholm,

Mã Dự Án: #1890323

Đã trao cho:

e8en

Ready to work :-)

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0