Đã hoàn thành

144841 Two kids flash games

6.) create 2 games. a.) one is a 10 question quiz with multiple choice answers. b.) the other is a matching game. See the game examples at [url removed, login to view]

strawberry memory

berry knowledge test

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: multiple choice game, flash games com, kids games, create quiz game, flash test, memory quiz, question flash, question multiple choice test, question multiple choice quiz, test examples answers, flash multiple choice question answers, knowledge test, games test, multiple question quiz, multiple quiz question, quiz multiple choice answers, multiple question flash, memory matching, quiz game flash, multiple choice flash quiz, kids flash games, multiple choice flash game, memory games, multiple games, flash quiz flash

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

ID dự án: #1891017

Được trao cho:

kiavash2k

tnx m8

$100 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.9