Đã hoàn thành

5396 URGENT! PPT to SWISHMax Conv.

1. Existing Powerpoint Presentation. 2. Converted to Swish swi files 3. Need Swish files modified to work like original presentation. [url removed, login to view]\[url removed, login to view]

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: Swift, swift 2, swi swf, urgent powerpoint, ppt powerpoint, existing powerpoint, swish swi, swishmax powerpoint presentation, presentation urgent, flash ppt, urgent powerpoint presentation, swishmax swi presentation, flash swi, swi swishmax, urgent ppt, swish flash, powerpoint swishmax, powerpoint swf, flash swish, files swi swf, swi flash, presentation swishmax, ppt swf, swf ppt, swift flash

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Gonzales, United States

ID dự án: #1756266

Được trao cho:

vdezine

Thanks!

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1