Đang Thực Hiện

218378 cloning work

Clone of [url removed, login to view] site. Needs a few feature added.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS

Xem thêm: flash cloning, cloning flash, cloning, site cloning

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1964611

Đã trao cho:

sabita2007

Please check PMB

$95 USD trong 2 ngày
(59 Đánh Giá)
5.8