Đã hoàn thành

Flash Animation Logo and Cleaned up ad banner

Clean up my ad banner (css, image rotation, ad links)

Flash logo animation

I will include the asset files, this is very simple as seen here:

[url removed, login to view]

also see [url removed, login to view]

Kĩ năng: Adobe Flash, CSS

Xem nhiều hơn: animation ad, logo\\\\\\\ \\\\\\\animation\\\\\\\, logo ad, facebook logo, facebook logo banner, facebook banner, clean up css, banner animation, animation logo, ad banner, flash asset, simple css logo, css image rotation, logo banner css, animation include, banner logo image, logo animation css, css logo animation, include image css, logo rotation animation, facebook banner logo, animation flash banner, simple banner css, simple logo animation flash, animation clean

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Sunnyvale, United States

ID dự án: #1625588

Được trao cho:

PLa5teRz

Let's get it done!

$110 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

Risalat1

Let me start it right away..

$90 USD trong 1 ngày
(130 Nhận xét)
6.7
neliobuchadas

Hi! I'm available to start. Best!

$60 USD trong 1 ngày
(46 Nhận xét)
6.1
shilpabis

Hi ready to start Thanxs Shilpa Pollux Technosoft

$80 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.1