Đang Thực Hiện

Custom Adobe AIR App

Hi,

I need a custom ADOBE AIR APP developed.

Details will be provided in private.

Regards

Kỹ năng: ActionScript, Adobe Flash, Flex

Xem thêm: adobe i, need app developed, flex air, adobe flex, adobe air, flash flex app, adobe air app, adobe app, app custom, app air adobe, app private, app need developed, air flash, custom developed, flash air, flex flash air, adobe flex air, air adobe, flash adobe air app, adobe air need, nevergone24x7, app flash, flex air flash, private app, App Developed

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Coventry, Romania

Mã Dự Án: #1020173

Đã trao cho:

JonathanPL

Getting started right away.

$600 USD trong 6 ngày
(24 Đánh Giá)
6.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $675 cho công việc này

vamapaull

Please check PM

$750 USD trong 10 ngày
(219 Đánh Giá)
7.6