Đóng

2469 Banners Made for my site ASAP

Dự án này đã được trao cho dreamzteam với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hello, I need Banner made for my sites : [url removed, login to view] [url removed, login to view] I need the following sizes : 468x60 88x31 I need animated GIF banners and SWF banners.. MUST BE TOP QUALITY WORK.. I am very picky about my banners and will not accept anything less.. Thanks

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online