Đã hoàn thành

154485 Flash Animation

I am looking for a spinning diamond with sparkles on the edges of the diamond, for a sample see: [url removed, login to view] - this one is perfect, the only problem is that it doesn't "sparkle" on the edges.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: diamond graphic design, diamond flash, animation sample, diamond design, graphic istockphoto, perfect diamond, spinning animation, diamond animation flash, animation diamond, diamond animation, istockphoto flash, www diamond, sample design flash, flash sparkle diamond, sample animation, flash animation sample, spinning flash animation, flash istockphoto, spinning animation flash, sample graphic flash, flash diamond sparkle, spinning diamond animation, flash sparkles sparkle, flash sparkle, sparkles flash

Về Bên Thuê:
( 103 nhận xét ) Johannesburg, South Africa

ID dự án: #1900669

Được trao cho:

flashmadphp

Check PMB

$25 USD trong 0 ngày
(268 Đánh Giá)
5.9