Đang Thực Hiện

flash protection from useing

hi

i have 3 flash files that i need to protect them from using on another server.

Kỹ năng: ActionScript, Adobe Flash, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: protection, protect files, using xml files server, protect files amazon server, flash files

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Giv`Atayim, Israel

Mã Dự Án: #1015195

Đã trao cho:

lrsperanza

As agreed, US$30

$30 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $116 cho công việc này

vamapaull

Please check PM

$200 USD trong 2 ngày
(221 Đánh Giá)
7.6
touchninspire

Please check your PM.

$50 USD trong 1 ngày
(48 Đánh Giá)
5.8
Atlantrix

Please read Pm.

$250 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
4.2
kiwimediapro

Hi there. I can do this now for you in a few minutes. Plz see details in your PM

$50 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
5.3