Đã hoàn thành

142092 Project for maryanfreeboy

As per discussed earlier. Thank you

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: earlier project

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888267

Đã trao cho:

maryanfreeboy

Hello Carl ! Ready to start anytime like we talked ! Regards !

$20 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.0