Đang Thực Hiện

159900 Project for Syed

As we discussed.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, SQL

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1906089

Đã trao cho:

shaneali

i will complete this project with in 95 working days and the cost will be $2000 view for 2D and $2500 in case of 3D view

$2000 USD trong 95 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0