Đóng

132457 Urgent Logo Redesign

Dự án này đã được trao cho deepsniti với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have a logo, but it needs to become more professional. Please make the logo look tighter, or create a 3d version.

website link: [url removed, login to view] (to see current logo)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online