Đang Thực Hiện

Custom Silverlight Splash

I require a custom splash screen on startup of our silverlight application. I am not sure what is possible but would like to see a house being built or filled in as the percentage gets to 100%.

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Lập trình C#, Silverlight

Xem thêm: silverlight splash screen, splash silverlight, silverlight, custom net, net percentage, silverlight flash, screen splash, net house, silverlight custom, net flash splash screen, custom login screen joomla, joomla custom login screen, built house autocad drwing, splash flash, silverlight application, splash screen flash, flash splash, flash splash screen

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) South Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1056738

Đã trao cho:

bbbnova

It is 100% possible. Will be ready in an hour. Thank you.

$30 AUD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

pranesh1977

Hi Please check PMB

$50 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
3.8
skmask

I am currently working in silver light for last 1 year.I can make a very good splash screen for you

$100 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0