Đã hoàn thành

Custom Silverlight Splash

Được trao cho:

bbbnova

It is 100% possible. Will be ready in an hour. Thank you.

$30 AUD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

pranesh1977

Hi Please check PMB

$50 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
3.8
skmask

I am currently working in silver light for last 1 year.I can make a very good splash screen for you

$100 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0