Đã Hủy

Take the "Jobstreet.com" Whole members data

Urgent!!!! i need someone who can take the database from "Jobstreet.com" , i database i need it the [url removed, login to view] members information.

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Linux

Xem thêm: jobstreet, quot, flash database net, jobstreet database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) KL, Malaysia

Mã Dự Án: #8683

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

excellent4u

Dear I can do this

$300 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
1.7