Đã Hủy

Take the "Jobstreet.com" Whole members data

Urgent!!!! i need someone who can take the database from "Jobstreet.com" , i database i need it the [url removed, login to view] members information.

please add my msn messager

XXXXXXXXXXXXXXX

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Linux

Xem nhiều hơn: jobstreet, com, quot, flash database net, com, com, flash com, com net, jobstreet database, net com

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) KL, Malaysia

ID dự án: #8683

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

excellent4u

Dear I can do this

$300 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
1.7