Đang Thực Hiện

Swf file editing

add sample text, foto's and video's to the swf wheel to make it look like the origional site; [url removed, login to view]

Kỹ năng: Adobe Flash, Photoshop

Xem thêm: foto editing, mehvishfatima, editing swf, video editing flash, flash video editing, flash editing text, editing swf file, add swf, swf file, swf sample, flash wheel sample, add file swf, video editing add, add video swf, add video flash file, swf file install site, wheel flash, sample photoshop editing, add video swf file, photoshop editing sample, flash foto, swf editing, text editing flash, flash wheel, file sender site

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) rawalpindi, Pakistan

Mã Dự Án: #4541689

Đã trao cho:

himanshu978

I understand your Point of View allow me to get what you want.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

atsoftpk

Can do this easily.

$5 USD / giờ
(8 Đánh Giá)
3.2