Đang Thực Hiện

Flash, PHP, MySQL - Educational Project

Advanced work on the verb visualizer project. Requires XML, PHP, Flash, and MySQL programming.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: php advanced programming, php * *, * * php, * php, educational programming, advanced php programming, php &&, && php, project, project c++, programming php, php, Mysql, flash programming, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, flash project educational, project pending, mysql project work, mysql work, xml mysql php, educational flash project, advanced project php, advanced php project

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Anchorage, United States

ID dự án: #23150

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

auroramedia06

Thank You:)

$300 USD trong 7 ngày
(94 Nhận xét)
4.9
tnhsofts

Please see your PM to more details. thanks

$300 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0