Đóng

Flash

Dự án này đã được trao cho bornalex với giá $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking to have a flash presentation put together. I have all the text and images organized, it just needs to be put together and look professional. There will be no need for links etc...simply a PRESENTATION. The flash would be about 1-2 minutes in length.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online