Đang Thực Hiện

124872 ffmpeg install on FreeBSD 5.4

Need a sys admin for FreeBSD 5.4 installation for the following:

LAME

Mplayer+mencoder

libogg-libvorbis

FFmpeg

Ruby

FLVTool

FFmpeg-php

Please do not bid if your not famillour with FreeBSD 5.4 this has to be done in a few hours.

root SSH access will be provided

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: sys, freebsd, ffmpeg installation, mplayer mencoder, freebsd php ffmpeg, mplayer php, root install, ruby sys admin, ffmpeg php mencoder, mplayer install ffmpeg, php mencoder, mencoder script freebsd, ffmpeg mencoder freebsd, install php flash script, ffmpeg script freebsd, install ssh, install ffmpeg php, ruby ffmpeg, script php freebsd, lame ffmpeg, mencoder freebsd, freebsd ffmpeg mplayer mencoder, php script ffmpeg, install ruby script, install ffmpeg root access

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) warrawong, Australia

ID dự án: #1871038

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

FandaR

No problem, it can be done

$30 USD trong 0 ngày
(322 Nhận xét)
6.8