Đã Hủy

Flash Visichat

i need a flash visichat just like this one [url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: visichat, flash visichat, visichat script, install visichat, flash install, flash script

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sialkot, Pakistan

Mã Dự Án: #1083606

4 freelancer đang chào giá trung bình $235 cho công việc này

Pakprince

PLEASE CHECK PM.. THANKS

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
futurevisionfv

Hello Sir Please check your pMB Thank you

$250 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
enetsystems

Please See PMB

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
abacus2011

we are a It solution firm named www.uniqueitworld.com and i'm a member of this company. We deliver outstanding work if u look at our website. Our commitments values by our clients.

$240 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0