Đang Thực Hiện

113682 HYIP CLONE

I need a clone of [url removed, login to view], all the features(daily capping can be enabled/disabled and can be set to any percentage).

-design should be something like [url removed, login to view] but header and banners should be flash. Pls. provide 728x90, 468x60 and 120x120 banners

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: set flash banners, hyip design script, hyip script need, clone hyip script, need hyip, need hyip design, clone script hyip, script header flash, hyip script clone, hyip com clone script, hyip com clone, hyip clone script, flash header banners flash, flash 728x90, clone hyip, flash script header, flash banners 120x120, banners flash 468x60, flash 468x60, hyip script design

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1859853