Đang Thực Hiện

web for dj

i want a desighner to contact me for a dj website nothing 2 fancey

Kỹ năng: Adobe Flash, Nghiên cứu, Thiết lập Bản thảo, An ninh Web, Màn hình Windows

Xem thêm: web desighner, dj, dj website, desighner, website dj, web script installation, flash dj website, dj website flash, dj web flash, contact flash script, contact script web, website desighner, script contact flash

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) houston, United States

Mã Dự Án: #57214

Đã trao cho:

Toldo

Let's start :)

$200 USD trong 5 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

sinisa

Hi,check PM...

$250 USD trong 10 ngày
(70 Đánh Giá)
5.7
audzk

sir, can do this. thank you

$300 USD trong 10 ngày
(26 Đánh Giá)
6.1