Đã hoàn thành

I'm looking for someone to help me with Wowza

I'm looking for someone to help me with Wowza, I have it installed on my server, but I could not protect the streaming

any help to streaming live protect

Kĩ năng: Adobe Flash, Chiếu video, Dịch vụ video

Xem nhiều hơn: m live, live video streaming services, looking someone help, help help, wowza, wowza streaming server, m, help me, live streaming video flash, video wowza, flash help video streaming, live streaming wowza, wowza video streaming, streaming server wowza, flash live video, wowza video server, video streaming wowza, live wowza, streaming live video wowza, wowza server, flash streaming video wowza, wowza video, wowza live streaming, wowza live, services video streaming

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) chino, United States

ID dự án: #1621226

Được trao cho:

jagaro

I can help...

$250 USD trong 0 ngày
(84 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Team21

Hello, please refer to PM for details

$250 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
4.2