Đã hoàn thành

Video Intro (English)

Được trao cho:

nadeemfsd12

lets start.. thanks

$50 USD trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

euroaccess

Dear Sir, We have an extensive video portfolio. We provide video production, article writing and narration in every language you need. We offer English US and UK narration. Kevin King Sales Manager EuroAccess S Thêm

$400 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0