Đang Thực Hiện

117143 Chaperone

Hey,

I am looking for a 1 minute flash to be made for use in a business presenation. It will require a experianced flash designer to create the presenatation. The flash will be based on the design of the flash found on the following page: [url removed, login to view] .

Thanks,

Seth

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: flash presenation, seth, presenation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1863310

Đã trao cho:

shahrukhqayyum

flash expert is here

$200 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.8