Đang Thực Hiện

135826 Clone of Bombaytalkie dot com

Looking for a complete full proof clone of bombaytalkie dot com

Interested bidders should note that cloning means complete designing,coding everything should taken care of.

Interested bidders who have done similar projects or are capable enough to do the cloning of BombayTalkie e are invited to bid.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: dot, invited bidders, clone interested, interested clone, cloning full website, website design cloning, note flash website designing, invited bid projects, full flash website clone, designing flash projects, clone care com, care com clone, similar dot com, website cloning projects, cloning website means, clone designing, similar cloning, flash cloning, cloning projects, looking dot, cloning flash, flash website cloning, dot com, cloning website design, bid cloning website

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #1881998