Đóng

Design Flayers+Logo's High Quality

Dự án này đã được trao cho fcandillo với giá $65 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

Hi

I need a flayer (door hanger) designed with some simple text and clean graphics, I need it for print so it has to be good.

Also i have some nice logo projects

Please provide me with sample graphics, please

Thank you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online