Đã hoàn thành

Flash for [login to view URL]

Referenced website:

[url removed, login to view]

Then click on watch video.

We are looking for the videos on this site to do the same function when they are clicked on:

[url removed, login to view]

We like the way it goes to full screen mode.

We have the videos, we just need the functionality.

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: http://, http, Honda, dreams, full http, Mode design, html video function, full screen website, design flash screen, home screen design, html flash full screen, functionality flash, full screen website flash, full screen flash website, flash full screen website, flash full screen click, biz biz, como convrte site flash html, create site flash html cms, flash website full screen, convertire site flash html, preload flash html site, full screen flash, full screen mode flash, convertir site web flash html

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #1014141

Được trao cho:

designer2k

Please check my message. Thank you!

$60 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $163 cho công việc này

Risalat1

Let me start it right away..

$280 USD trong 3 ngày
(146 Nhận xét)
7.0
Gwang

Hi. Please check your PM. Regards.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0