Đã hoàn thành

2860 flash header text change

Hi I have a flash header , all i need is to change the center text also I have a flash menu with 4 tabs, I need the tabs pointed to url I supply .... quick and easy I will email you swf files , make changes and email back ... need today though...

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: quick text, url change, change url, change email, text change, text changes flash, change url swf, flash change url, header design swf, change url swf flash, swf change url, url flash swf, quick website header, quick header design, make swf header, make header swf, make header menu website, make flash header, header website swf, flash header website design, flash header make, flash change swf, email header design, easy flash website header, design swf files

Về Bên Thuê:
( 96 nhận xét ) JUPITER, United States

Mã Dự Án: #1753729

Đã trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$15 USD trong 0 ngày
(1515 Đánh Giá)
9.0