Đóng

123100 flash movie

Dự án này đã được trao cho corneliu9d với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

i need a flash movie done that can be uploadable to sites like youtube.

it's basically a copy of the [url removed, login to view] slideshow 'collage' style but faster, must have a message across the bottom...

I will have all photos and other images/info ready in a zip file so all you'd have to do is put it together.

shouldn't be too hard.

more work will follow.

please PMB questions.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online