Đang Thực Hiện

147360 Flash volume slider

I will provide a FLA file to the winner with the design of the volume slider play and stop buttons. These buttons must control an external mp3

thank you

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: website slider, volume, slider, flash volume slider, slider control, flash slider design, website design play mp3, volume control flash, volume control, stop flash file, slider website, slider flash design, slider flash, slider design flash, play stop volume, mp3 fla, flash volume control, play mp3 volume, play stop volume flash, flash volume play stop, fla slider, flash stop, flash play stop, stop flash website, flash volume play

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Córdoba, Uruguay

Mã Dự Án: #1893539

Đã trao cho:

moubid

Hello, consider it done :)

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0