Đang Thực Hiện

127336 Flash website updates

Hi, we have a Flash project that needs a skilled Flash developer and designer to make modifications and updates. We are looking for someone that can work on our time (Western US). Thank you. Marcos - Principal, VDI, Inc

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: flash developer designer, vdi, updates, marcos, developer flash project, flash website project work, work flash developer, flash website designer, flash project design, flash developer work, project flash website, design flash project, flash designer developer, flash modifications, skilled flash designer, looking flash developer, website developer flash

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) San Diego,

ID dự án: #1873504