Đang Thực Hiện

HomeSight Revised Site Design (For Maven Only)

Maven,

I will post project scope shortly.

Thank you.

Ryan.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, Quản lí dự án, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem thêm: Scope, ryan , Maven, project scope website design, post site, project site flash, design thank, flash site design, project scope website, flash project design, post design, project maven, flash project scope, design post

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Fishers, United States

Mã Dự Án: #39054

Đã trao cho:

Maven

As we talked. pls award teh project

$600 USD trong 15 ngày
(33 Đánh Giá)
7.5