Đã hoàn thành

Remove slide from SWF without FLA

Được trao cho:

sunidy

As discussed, thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(99 Đánh Giá)
6.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

BittLoader

please check your PM

$40 USD trong 0 ngày
(308 Nhận xét)
7.5
webofsolutions

I can do this. Please provide me the swf file. I want to check.

$50 USD trong 1 ngày
(168 Nhận xét)
6.8
Rautella

i can do it, please select the bid and send me the SWF file. thanks

$45 USD trong 0 ngày
(232 Nhận xét)
6.7