Đang Thực Hiện

165957 Site redesign

Web site needs a graphic redesign.

1-Change images

2-Make new left menu

3-keep structure

4-you can add a little flash in home page central image.

Site is : v ale n dot es

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: menu design site web, site redesign, ALE, image site, website redesign image, graphic image site, redesign menu, redesign image, Menu redesign, little flash menu, graphic redesign, flash change image graphic, web site redesign, site needs flash, redesign images

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) tarragona, Spain

ID dự án: #1912149