Đang Thực Hiện

125463 template and subpages

Need a template and a couple of subpages for a site, i have the logo would like a nice image or maybe some flash to be discussed with designer on bid.

Needs to be valid CSS and Xhtml i would like a dropline menu,

Regards

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website subpages design, dropline menu template, template menu flash, flash css template, design template image, website menu template, valid css xhtml template, menu design template, template logo nice, nice css logo, menu css flash, dropline css menu, css menu flash, css dropline menu image, css menu dropline, flash website subpages, flash css xhtml menu template, dropline css, website bid template, css dropline menu, dropline image menu css, menu css dropline, css dropline, menu dropline, dropline menu

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

ID dự án: #1871629

Được trao cho:

webcinestar

please check ur pmb

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0