Đã hoàn thành

web button text flash change

Hi

I need 2 things.

1. I need the free trial top animated flash button removed from my website but then reinserted next Thursday with a slight change ( where it states 14 day no obligation i need this change to 7 day no obligation. Thats it!!! This urgently needs doing today.

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web animated text, top design web, free flash website, free flash web, free design web, free animated website, design web free, button design web, text animated, animated text website, web button design, button flash website, text change, next button text, web design today, web button, animated button, top animated, animated flash button, text flash, animated button flash, text flash change, text animated flash, flash animated change, change flash text flash movie

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) colchester, United Kingdom

ID dự án: #1741339

Được trao cho:

saounmehdi

Ready to start....

£20 GBP trong 0 ngày
(107 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình £44 cho công việc này

netdukesinc

CAN START RIGHT AWAY. No upfront needed. Online 18 hours everyday. Please check your INBOX. Thanks!

£20 GBP trong 0 ngày
(154 Nhận xét)
6.5
flashdeveloperau

let's start right now

£50 GBP trong 1 ngày
(78 Nhận xét)
6.3
vikoo0

Hello, I would gladly do the job for you and I am ready to start now.

£30 GBP trong 0 ngày
(14 Nhận xét)
4.2
miraclesolution

Ready to start now.I am experianced Joomla/Wordpress/PHP Developer. fast and 100% accurate work. Please check your private message [url removed, login to view]!!

£100 GBP trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.1