Đang Thực Hiện

web button text flash change

Hi

I need 2 things.

1. I need the free trial top animated flash button removed from my website but then reinserted next Thursday with a slight change ( where it states 14 day no obligation i need this change to 7 day no obligation. Thats it!!! This urgently needs doing today.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế trang web

Xem thêm: web animated text, free flash web, free design web, free animated website, design web free, text animated, animated text website, text change, web design today, top animated, text flash, text flash change, text animated flash, flash animated change, animated design next, flash change text, day free change, flash animated text free, flash animated text change, change text flash website, slight flash, change text flash, animated flash, text change flash, change dynamic text flash

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) colchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1741339

Đã trao cho:

saounmehdi

Ready to start....

£20 GBP trong 0 ngày
(107 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình £44 cho công việc này

netdukesinc

CAN START RIGHT AWAY. No upfront needed. Online 18 hours everyday. Please check your INBOX. Thanks!

£20 GBP trong 0 ngày
(154 Đánh Giá)
6.5
flashdeveloperau

let's start right now

£50 GBP trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
6.3
vikoo0

Hello, I would gladly do the job for you and I am ready to start now.

£30 GBP trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2
miraclesolution

Ready to start now.I am experianced Joomla/Wordpress/PHP Developer. fast and 100% accurate work. Please check your private message board.Thanks!!

£100 GBP trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1