Đang Thực Hiện

Website Add on

Need a few modifications to current site in flash as well as a few non-flash fixes. Will not pay over $30 CAD and need done within 24-48 hours.

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: cad website, website fixes, add pay, pay website, flash add, website design within hours, website design hours, design website within hours, website design modifications, need cad design, design website hours, website done hours, non flash website design, non flash website, cad website flash, fixes design, need flash website done, flash site fixes, website add, need cad design done, add site, cad site, hours design website, flash cad, website modifications

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Toronto, United States

ID dự án: #50747

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

bender0

Hi, let's meet in PMB

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
Kirsh

Hi I can do this for you. If you want, you may check my online portfolio [login to view URL] Thanks Andy Ildefonso

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.9
Dee1

Please, see PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0