Đóng

Website Design Based on Logo

Dự án này đã được trao cho alinutzzu với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hello,

We are looking for a one page website design (rest of the site will be based upon this one page design) that matches our logo viewable at http://www.foxcore.com. The top part of the page (navigation) should have some flash animation while the rest of the page should match the top. We are not exactly sure what we are looking for but we do know that the design should look professional, not too abstract, and could be mistakened for a Fortune 500 company's website. Mock-ups are a must, best mock-up will win the bid! If you need more information please ask and we will give you details as they are asked.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online