Đã Đóng

advertising

this project just shows the image or the content that is to be published... its a different style...

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: advertising style, content advertising, image advertising, vbulletin image project, saving image project, bitmap image project, grab image project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Visakhapatnam, India

Mã Dự Án: #1646315

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹11250 cho công việc này

tarekahmed

I can do it

₹12500 INR trong 0 ngày
(240 Đánh Giá)
7.7
pawanyadav777

hi Dolphinesoft is a professional Software Development Company providing complete IT solutions. website designing, software development and internet marketing and full featured web services including B2B and B2C e-co Thêm

₹10000 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0